Neporušitvene preiskave

Radiografska kontrola (RT)

Radiografska kontrola oz. industrijska radiografija je neporušitvena preiskava, pri kateri uporabljamo ionizirajoče sevanje. Sevanje lahko ustvarja vir z X-žarki (Rentgenska naprava) ali gama-žarki (npr. viri sevanja Ir-192, Se-75 …).

Ultrazvočna kontrola (UT)

Ultrazvočna kontrola je neporušitvena preiskava, pri kateri uporabljamo zvočno valovanje različnih frekvenc, ki se širi iz ultrazvočne glave skozi material in se odbija na mejnih površinah, npr. na površini materiala ali na nepravilnosti v njem.

Penetrantska kontrola (PT)

Penetrantska kontrola je neporušitvena preiskava, pri kateri penetrant zaradi svoje kapilarnosti najprej zapolni nepravilnost na materialu, razvijalec pa povzroči njegovo ponovno izhajanje na kontrastno (belo) površino, s čimer nepravilnost postane vidna.

Magnetna kontrola (MT)

Magnetna kontrola je neporušitvena preiskava, ki lahko s pomočjo magnetnih delcev in umetno ustvarjenega magnetnega polja odkriva površinske in delno tudi podpovršinske nepravilnosti v feromagnetnih materialih.

Vizualna kontrola (VT)

Vizualna kontrola je neporušitvena preiskava, ki kot delovno sredstvo izkorišča svetlobo v vidnem področju.

Ultrazvočne meritve debelin (UTT)

Ultrazvočna kontrola za merjenje debelin z ultrazvočnim merilnikom je metoda merjenja debelin materialov, pri kateri uporabljamo zvočno valovanje, s katerim lahko natančno določimo debelino materiala.

Meritve trdot (H)

Meritve trdot. Trdota materiala je odpornost telesa na vtiskovanje drugega (tršega) telesa (Martens).