Oprema

Radiografska kontrola (RT): γ (gama) žarki

Naši kontrolorji izvajajo radiografijo s petimi aparati:

3 aparati z virom sevanja Ir-192

1 aparat z virom sevanja Se-75

1 aparat z virom sevanja Se-75

namenjen za napravo Crawler M18, ki omogoča panoramsko slikanje zvara z notranje strani cevi (edini v Sloveniji)

Radiografska kontrola (RT): Χ-žarki (rentgen)

Balteau NDT BALTOSPOT LLX200-DA-1

Ultrazvočna kontrola (UT) in meritve

Naši kontrolorji izvajajo ultrazvočno kontrolo z dvema prenosnima ultrazvočnima aparatoma:

GE IT - Krautkramer USM GO

GE IT - Krautkramer USM 35X

Druga strokovna oprema in intelektualna lastnina:

Mobilni laboratorij z avtomatsko napravo za razvijanje

Kombi

mobilni laboratorij s temnico

Ustrezno opremljena vozila, tudi za dostop po težje prevoznih cestiščih in terenih

Dacia Duster

3 naprave za razvijanje filmov

ena v mobilnem laboratoriju – omogočajo takojšnjo ocenitev filmov, kar znatno poveča hitrost in odzivnost ter pretok povratnih informacij nazaj na teren

Standardi ISO

Predavanja, izobraževanja, svetovanje, izvajanje procesov