50

let
izkušenj

Vizija in poslanstvo

V Sloveniji smo vodilno podjetje za neporušitvene preiskave materialov. Naše podjetje ima bogate 50-letne izkušnje na tem področju. V sklopu naše dejavnosti opravljamo v največji meri radiografsko (RT), ultrazvočno (UT), penetrantsko (PT), magnetno (MT), vizualno (VT) in rentgensko (RTG) kontrolo zvarov. 

Največji delež dela predstavljajo kontrole na plinovodih, vročevodih in ulitkih, zelo uspešno pa izvajamo kontrolo tudi na drugih objektih (mostovi, posebne cevi, razdelilne postaje, ventili, tlačne posode, …). Naš kader sestavlja skupina izkušenih in mlajših strokovnjakov, v katere podjetje nenehno investira velik del sredstev za nova izobraževanja za pridobivanje dodatnih certifikatov in potrdil.

Največji delež dela predstavljajo kontrole na plinovodih, vročevodih in ulitkih, zelo uspešno pa izvajamo kontrolo tudi na drugih objektih (mostovi, posebne cevi, razdelilne postaje, ventili, tlačne posode, …). Naš kader sestavlja skupina izkušenih in mlajših strokovnjakov, v katere podjetje nenehno investira velik del sredstev za nova izobraževanja za pridobivanje dodatnih certifikatov in potrdil.

Ker se zavedamo pomembnosti kontrole kakovosti, smo predvsem v zadnjem času investirali ogromno sredstev v posodobitev opreme kot tudi nabavo najnovejših tehnologij za izvajanje neporušitvenih preiskav (nove naprave – Crawler za pregledovanje zvarov z notranje strani cevi, naprave za razvijanje filmov, vozila, terenska oprema itd.).

Kadri

Usposobljenost (certifikati, zdravniška potrdila, …)

Kompaktna, homogena in izkušena skupina strokovnjakov

kakovost, strokovnost, prilagodljivost, odzivnost, hitrost

Storitve

Neporušitvene preiskave

Porušitvene preiskave

Svetovanje, raziskovanje, izobrazevanje

Decembra 2018 smo prejeli Certifikat bonitetne odličnosti z najvišjo oceno AAA.

V letu 2019 smo prejeli certifikata ISO 9001:2015 in ISO 14001:2015.

Decembra 2018 smo prejeli Certifikat bonitetne odličnosti z najvišjo oceno AAA.

V letu 2019 smo prejeli certifikata ISO 9001:2015 in ISO 14001:2015.