Reference

Cevovodi in konstrukcije

 • Plinovod M1/1 Ceršak (DN 800, 36 km)
 • Plinovod M2/1 Rogaška Slatina – Trojane (DN 800, 67 km)
 • Plinovod Kidričevo
 • Plinovod Malečnik (DN 800 in DN 500, 7 km)
 • Plinske in kompresorske postaje
 • Športni park Stožice
 • Mostovi
 • Kompresorska postaja Ajdovščina, Kidričevo
 • TE Šoštanj – remont
 • TE Trbovlje
 • Nuklearka Krško
 • Vročevodi
 • Krka, Lek (farmacevtski tehnološki razvodi)
 • Ulitki: hidro in termo program turbine
 • Tlačna oprema

Ulitki – hidro in termo program turbine

 • Andritz – Hoover Dam
 • Sayano Shushenskaya
 • Boguchanskaya INCLA
 • Chief Joseph
 • Chacayes
 • Siemens – El Secundo
 • Glen Canyon
 • Des Cedres – Voith
 • Baksanskaya HPP
 • Charvakskaya HPP
 • Alstom LG2
 • Djerdap HPP
 • Rampur HEP
 • Andritz Belden
 • Beauharnois Centrale 3
 • Palisades
 • Andino
 • Turboinštitut