Reference

Cevovodi in konstrukcije

 • Plinovod M1/1 Ceršak (DN 800, 36 km)
 • Plinovod M2/1 Rogaška Slatina – Trojane (DN 800, 67 km)
 • Plinovod Kidričevo
 • Plinovod Malečnik (DN 800 in DN 500, 7 km)
 • Prenosni plinovod M5/R51 Vodice – TE-TOL (DN 400 in DN 250)
 • Plinovod R38 Kalce – Godovič (DN 150)
 • Plinske in kompresorske postaje
 • Jeklene konstrukcije (hale, stavbe …)
 • Mostovi
 • Kompresorska postaja Ajdovščina, Kidričevo
 • TE Šoštanj – remont

 • TE Trbovlje

 • JE Krško

 • Acroni Jesenice (plinske postaje, plinovod, kontrola peči …)

 • Vročevodi/Toplovodi

 • Krka, Lek (farmacevtski tehnološki razvodi)

 • lačna oprema

 • Letalska industrija

 • Avtomobilska industrija

   

Ulitki – hitro in termo program, turbine

 • Andritz – Hoover Dam
 • Sayano Shushenskaya
 • Boguchanskaya INCLA
 • Chief Joseph
 • Chacayes
 • Siemens – El Secundo
 • Glen Canyon
 • Des Cedres – Voith
 • Baksanskaya HPP
 • Charvakskaya HPP
 • Alstom LG2
 • Djerdap HPP
 • Rampur HEP
 • Andritz Belden
 • Beauharnois Centrale 3
 • Palisades
 • Andino
 • Turboinštitut